2108b

49b. Пациент на Онкодерма с подкожно локализиран доброкачествен тумор (атером). Постоперативна находка, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.