1005d

5d Улцеративна форма на базоклетъчен карцином, локализиран в областта на скалпа. Стартиране на оперативната интервенция и поетапна резекция на тумора с поле на оперативна сигурност.Проф. Г. Чернев, 2017.