1005e

5e. Улцеративна форма на базоклетъчен карцином, локализиран в областта на скалпа. Стартиране на оперативната интервенция и поетапна резекция на тумора с поле на оперативна сигурност, 2017, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.