1005o

5o. Улцеративна форма на базоклетъчен карцином, локализиран в областта на скалпа. Модифициране на резекционните полета чрез разширяване на дефекта проксимално и дистално, последвано от лека ротация на скалпа и изрязване на излишната кожа, 2017, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.