1005p

5p Улцеративна форма на базоклетъчен карцином, локализиран в областта на скалпа. Модифициране на резекционните полета чрез разширяване на дефекта проксимално и дистално, последвано от лека ротация на скалпа и изрязване на излишната кожа. Поетапно зашиване и адаптация на ръбовете. Проф. Г. Чернев, 2017.