1008e

8e. Нодуларен меланом в областта на скапулата. Непосредствено преди операцията. Маркиране на първичния тумор и на допълнителна метастаза с подкожна локализация, разположена ипсилатерално, 2017, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.