1008e

8e Нодуларен меланом в областта на скапулата. Непосредствено преди операцията. Маркиране на първичния тумор и на допълнителна метастаза с подкожна локализация, разположена ипсилатерално. Проф. Г. Чернев, 2017.