1011e

11e. Пациент с тумор на ушната мида. Интраоперативна находка. Клиновидна резекция на ушната мида. Състояние след отстраняване на туморната формация в здраво, 2017, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.