1011i

11i Пациент с тумор на ушната мида. Постоперативна находка. Клиновидна резекция на ушната мида. Състояние след отстраняване на туморната формация в здраво и адаптиране на раневите ръбове. 2017, Проф. Г. Чернев.