1011l

11l. Пациент с тумор на ушната мида. Интраоперативна находка. Клиновидна резекция на ушната мида. Състояние след отстраняване на туморната формация в здраво и последвало адаптиране на раневите ръбове, 2017, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.