1016c

16с. Пациент с кератиноцитен кожен тумор в областта на назолабиалната гънка.Предоперативно маркиране. Отстраняване на първичния тумор посредтсвом овална ексцизия, 2017, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.