1016f

16f Пациент с кератиноцитен кожен тумор в областта на назолабиалната гънка. Отстраняване на първичния тумор посредством овална ексцизия, последвало отпрепариране на триъгълник в каудална посока и постепенно внимателно отпрепариране и преместване на присадката в посока кожен дефект. Проф. Д-р Г.Чернев, 2017.