1017c

17c Интраоперативна находка. Дълбока ексцизия на супуративните нодули и фистули в областта на лявата аксила . Затваряне на дефекта посредством пластика. Поставяне на дренаж. Проф. Д-р Г.Чернев, 2017.