1017g

17g Интраоперативна находка дясна аксила . Дълбока ексцизия на супуративните нодули и фистули. Частично затваряне на дефекта с единични кожни шевове. Вторично зарастване на остатъчната оперативна рана. Проф. Д-р Г.Чернев, 2017.