1019d

19d Пациентка с базоклетъчен карцином в областта на назолабиалната гънка. Интраоперативен статус. И последвало затваряне на дефекта посредством разтегателна пластика. Проф. Д-р Г.Чернев, 2017.