1099c

27c. Изолирана локализирана нетипична форма на лихен симплекс хроникус на гърба на палеца при млада пациентка, 2017, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.