g2019-010-d-000

10d. Възрастен пациент с множествени епидермални кисти по скалпа. Хирургично отстраняване на първата киста в областта на скалпа. Интраоперативна находка, 2019, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.