g2019-010-e-000

10e. Възрастен пациент с множествени епидермални кисти по скалпа. Хирургично отстраняване на първата киста в областта на скалпа. Постоперативна находка, 2019, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.