g2019-016-b-000

16b. Пациент след резекция на медикаментозно/ ирбесартан-индуциран меланом в областта на скалпа. Липса на видим белег. Лечение посредством едноетапна/ едностъпкова меланомна хирургия. Липса на рецидиви и/или прогресия. Хирургичната интервенция е показана в галерията на клиника Онкодерма от предходни години. Проф д-р Георги Чернев, 2019.