g2019-016-c-000

16c. Пациент след резекция на медикаментозно/ ирбесартан-индуциран меланом в областта на скалпа. Липса на видим белег. Лечение посредством едноетапна/ едностъпкова меланомна хирургия. Липса на рецидиви и/или прогресия. Хирургичната интервенция е показана в галерията на клиника Онкодерма от предходни години, 2019, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.