g2019-017-a-000

17a.Пациент след реконструкция на долна устна след хирургично отстраняване на спиноклетъчен карцином. Липса на цикатризация. Оперативната интервенция е показана в предходните галерии на клиника Онкодерма. Проф д-р Георги Чернев, 2019.