g2019-017-b-000

17b. Пациент след реконструкция на долна устна след хирургично отстраняване на спиноклетъчен карцином. Липса на цикатризация. Оперативната интервенция е показана в предходните галерии на клиника Онкодерма, 2019, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.