g2019-022-c-000

22c. Постоперативна находка 2 години след хирургично лечение на злокачествен кожен тумор с преаурикуларна локализация посредством островна пластика. Оперативната интервенция е показана в предходни галерии на клиника Онкодерма. Проф д-р Георги Чернев, 2019.