g2019-024-c-000

24c. Пациент с акне инверса/ гноен / супуративен хидраденит с нетипична локализация, подложен на серийни хирургични ексцизии. Интраоперативна находка, 2019, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.