g2019-024-d-000

24d. Пациент с акне инверса/ гноен / супуративен хидраденит с нетипична локализация, подложен на серийни хирургични ексцизии. Интраоперативна находка, 2019, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.