g2019-025-b-000

25b. Пациент с гигантски кожен тумор в надключичната област-плоскоклетъчен карцином. Стартирало начално метастазиране в лимфните съдове около тумора, 2019, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.