g2019-025-i-000

25i. Пациент с гигантски кожен тумор в надключичната област-плоскоклетъчен карцином. Стартирало начално метастазиране в лимфните съдове около тумора, 2019, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.