g2019-025-k-000

25k. Пациент с гигантски кожен тумор в надключичната област-плоскоклетъчен карцином. Маркиране на резекционни линии. Стартирало начално метастазиране в лимфните съдове около тумора. Проф д-р Георги Чернев, 2019.