g2019-025-l-000

25l. Пациент с гигантски кожен тумор в надключичната област-плоскоклетъчен карцином. Стартирало начално метастазиране в лимфните съдове около тумора. Маркиране на резекционни линии, 2019, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.