g2019-025-n-000

25n. Пациент с гигантски кожен тумор в надключичната област-плоскоклетъчен карцином. Стартирало начално метастазиране в лимфните съдове около тумора. Предоперативна находка, 2019, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.