g2019-025-n-000

25n. Пациент с гигантски кожен тумор в надключичната област-плоскоклетъчен карцином. Стартирало начално метастазиране в лимфните съдове около тумора. Предоперативна находка. Проф д-р Георги Чернев, 2019.