g2019-025-x-000

25x. Пациент с гигантски кожен тумор в надключичната област-плоскоклетъчен карцином. Стартирало начално метастазиране в лимфните съдове около тумора. Стартиране на внимателно отпрепариране на туморната тъкан и зоната около тумора, засегната от туморните клетки. Поетапно отпрепариране и спиране на кръвта във всички посоки, 2019, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.