g2019-025-z-126

25z126. Формиране на скапуларен графт със запазено артериално кръвообращение , дължащо се на а. circumflexa scapulae dextra, част от arteria subscapularis. Отпрепариране на канал или тунел над клавикулата /и под делтоидния мускул с цел провеждане на тунелна транспозициннна пластика на по-късен етап, 2019, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.