g2019-025-z-136

25z136. Формиране на скапуларен графт със запазено артериално кръвообращение , дължащо се на а. circumflexa scapulae dextra, част от arteria subscapularis. Прекарване на графта под делтоидния мускул и транспонирането му пред клавикулата с оглед минимализиране на дефекта. Тунелна-транспозиционна пластика. Проф д-р Георги Чернев, 2019.