g2019-025-z-145

25z145. Формиране на скапуларен графт със запазено артериално кръвообращение , дължащо се на а. circumflexa scapulae dextra, част от arteria subscapularis. Прекарване на графта под делтоидния мускул и транспонирането му пред клавикулата с оглед минимализиране на дефекта. Тунелна-транспозиционна пластика, 2019, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.