g2019-025-z-155

25z155. Формиране на скапуларен графт със запазено артериално кръвообращение , дължащо се на а. circumflexa scapulae dextra, част от arteria subscapularis. Прекарване на графта под делтоидния мускул и транспонирането му пред клавикулата с оглед минимализиране на дефекта. Тунелна-транспозиционна пластика. Адаптация на раневите ръбове посредством освобождаване на повече място в отпрепарирания под мускула канал, 2019, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.