g2019-025-z-162

25z162. Тунелна-транспозиционна пластика. Адаптация на раневите ръбове посредством освобождаване на повече място в отпрепарирания под мускула канал. Поетапно зашиване на кожните ръбове и адаптация на дефектите на гърба и отпред, 2019, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.