g2019-025-z-172

25z172. Поетапно адаптиране на раневите ръбове към центъра с оглед оставяне на минимален дефект по средата, който да бъде покрит на по-късен етап със свободен кожен трансплантат. Проф д-р Георги Чернев, 2019.