g2019-025-z-173

25z173. Поетапно адаптиране на раневите ръбове към центъра с оглед оставяне на минимален дефект по средата, който да бъде покрит на по-късен етап със свободен кожен трансплантат, 2019, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.