g2019-026-n-000

1n. Меланом, развил се на базата на вроден меланоцитен невус. Стартиране на втората хирургична сесия в областта на врата с цел отстраняване на маркираните с гама сондата лимфни възли. Интраоперативна находка в областта на шията. Поетапно навлизане в дълбочина, отпрепариране на съдовете и отстраняване на лимфните възли, 2020, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.