g2019-026-t-000

1t. Меланом, развил се на базата на вроден меланоцитен невус. Интраоперативна находка след отстраняване на лимфните възли и поставяне на дренаж в областта на шията, 2020, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.