g2019-031-f-000

6f. Пациент с диспластичен невус в областта на носа и рак на кожата в областта на корема. Интраоперативна находка. Отстраняване на тумора в областта на корема, 2020, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.