g2019-043-c-000

18c. CD-30 позитивен Т-клетъчен лимфом на кожата със системна участие. Пълна ремисия след проведен едногодишен курс с Brentuximab vedotin. Относно първоначална находка- виж предходни галерии на клиника Онкодерма. Проф д-р Георги Чернев, 2020.