g2019-043-e-000

18e. CD-30 позитивен Т-клетъчен лимфом на кожата със системна участие. Пълна ремисия след проведен едногодишен курс с Brentuximab vedotin. Относно първоначална находка- виж предходни галерии на клиника Онкодерма, 2020, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.