g2019-046-c-000

21c. Рак на кожата зад ухото. Рецидивиращ базоклетъчен карцином зад ухото. Проведени в миналото неколкократни хирургични интервенции и лъчетерапия. Планирано хирургично лечение. Предоперативна находка. Маркиране на резекционни линии. Проф д-р Георги Чернев, 2020.