g2019-046-d-000

21d. Рак на кожата зад ухото. Рецидивиращ базоклетъчен карцином зад ухото. Проведени в миналото неколкократни хирургични интервенции и лъчетерапия. Планирано хирургично лечение. Интраоперативна находка. Отстраняване на първичния тумор, 2020, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.