g2019-046-g-000

21g. Рак на кожата зад ухото. Рецидивиращ базоклетъчен карцином зад ухото. Проведени в миналото неколкократни хирургични интервенции и лъчетерапия. Интраоперативна находка. Отстраняване на първичния тумор. Проф д-р Георги Чернев, 2020.