g2019-046-h-000

21h. Рак на кожата зад ухото. Рецидивиращ базоклетъчен карцином зад ухото. Проведени в миналото неколкократни хирургични интервенции и лъчетерапия. Интраоперативна находка. Отстраняване на първичния тумор, 2020, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.