g2019-046-p-000

21p. Рак на кожата зад ухото. Рецидивиращ базоклетъчен карцином зад ухото. Проведени в миналото неколкократни хирургични интервенции и лъчетерапия. Интраоперативна находка. Поетапно отпрепариране на кожата в проксимална посока с оглед освобождаване на триъгълно парче кожа, което да бъде траснспонирано към полето на възникналия постоперативен дефект. Транспозиционна –напредваща пластика, 2020, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.