g2019-046-r-000

21r. Рак на кожата зад ухото. Рецидивиращ базоклетъчен карцином зад ухото. Проведени в миналото неколкократни хирургични интервенции и лъчетерапия. Интраоперативна находка. Транспозиционна –напредваща пластика. Адаптация на раневите ръбове. Проф д-р Георги Чернев, 2020.