g2019-046-s-000

21s. Рак на кожата зад ухото. Рецидивиращ базоклетъчен карцином зад ухото. Проведени в миналото неколкократни хирургични интервенции и лъчетерапия. Интраоперативна находка. Транспозиционна –напредваща пластика. Адаптация на раневите ръбове, 2020, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.