g2019-046-t-000

21t. Рак на кожата зад ухото. Рецидивиращ базоклетъчен карцином зад ухото. Проведени в миналото неколкократни хирургични интервенции и лъчетерапия. Интраоперативна находка. Транспозиционна –напредваща пластика. Перфектна адаптация на раневите ръбове, 2020, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.